تعبیر خواب بازو

به گزارش پرسینا بلاگ، با تعبیر خواب بازو، تعبیر خواب بازوی قطع شده، تعبیر خواب زخم بازو، تعبیر خواب بازوی شکسته و تعبیر خواب بازو از نظر امام صادق همراه ما باشید.

تعبیر خواب بازو

سرویس سرگرمی - دیدن بازو در خواب به تفسیر و تعبیر بیشتر معبرین بیانگر و نشانه برادر می باشد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بازو

محمدبن سیرین گوید: بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا شریک. اگر بیند که بازوی وی قوی بود، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد. اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا شریک رحلت کند یا از وی مفارقت جویند.

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید، نشانه پذیرفتن انجام کارهای مشکل است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب بازوهای خودتان: یک پیروزی عظیم بر مخالفانتان.
 • شما بازوهای قشنگی دارید: رفاقت های عظیم و درسطح بالاخواهید داشت.
 • بازوهای شما پر از مو است: ثروتمند خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر نموده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است.

تعبیر خواب بازو به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود.

 1. برادر
 2. فرزند
 3. شریک
 4. دوست
 5. پسرعمو
 6. همسایه

تعبیر خواب بازوی قوی وضعیف

منوچهر مطیعی تهرانی: چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی به راست و چپ دارد) چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما کمک نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند. اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و مؤثر واقع نخواهد شد. همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف. اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد. اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر نموده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می شود.

کتاب سرزمین رویاها:

 • بازوی شما بلند است: یک شادی عظیم در انتظار شماست.
 • بازوی شما کوچک است: پول فراوان
 • بازوهای خیلی نازک: بزودی پولدار می شوید.
 • بازوهای شما بطور غیر طبیعی عظیم هستند: شادی و رضایت

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید، به این معنا است که با مردم با خوش رویی برخورد می کنید، دیدن بازوی پر مو در خواب، نشان دهنده پیشرفت در امور کاری است.

تعبیر خواب بازوی قطع شده

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن بازوی قطع شده در خواب، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است.
 • اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید.

کتاب سرزمین رویاها:

 • بازوهای شما را قطع می نمایند: یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید.
 • بازوی راست شما قطع شده است: مرگ یک مرد در فامیل
 • بازوی چپ شما قطع شده است: مرگ یک زن در فامیل
 • بازوی شما می شکند: خطرهای عظیم در آینده نزدیک.
 • بازوهای شما درد می نماید: نتایج بد در کارها
 • بازوی شما کثیف است: غم عظیم

تعبیر خواب بازوی شکسته

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می شوید.

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است: مشاجره
 • یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است: شوهرش را از دست می دهد.
 • بازوی شما ضرب دیده: یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است.

تعبیرخواب بیماری بر روی بازو

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک بیماری پوستی روی بازو: شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید.
 • بازوی شما کک و مک دارد: باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید.

نماشو: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.

bestcanadatours.com: https://bestcanadatours.com، تور ارزان کانادا، ویزای تضمینی مولتی کانادا، ویزای مولتی 5 ساله کانادا

منبع: setare.com
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 24 مرداد 1400 گردآورنده: persinablog.ir شناسه مطلب: 5345

به "تعبیر خواب بازو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بازو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید