جزئیات تسهیلات جدید فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور 99

به گزارش پرسینا بلاگ، دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی برای کنکور سراسری سال 99 با امضای وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

جزئیات تسهیلات جدید فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور 99

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران، دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735 تاریخ 25 تیرماه 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی با امضای منصور غلامی وزیر علوم، سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای اعمال در کنکور سراسری سال 99 ابلاغ شد.

به منظور ارائه تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور بر اساس مصوبه جلسه 735 تاریخ 25 تیرماه 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به اصلاحیه تاریخ 11 تیرماه 99، دستورالعمل اجرایی تاریخ 14 مردادماه 92 مصوبه مذکور در مورد تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی به امضای منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است.

این دستورالعمل اجرایی طی نامه شماره 42679/41104 تاریخ 18 تیرماه 99 معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شده است و دستورالعمل اجرایی تهیه شده و برای استفاده پذیرفته شدگان سال 1399 و بعد از آن ملاک عمل است و دستورالعمل شماره 69312/و تاریخ 14 مرداد 92 لغو می گردد.

جزئیات دستورالعمل جدید تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور 99

1) دانشگاه: منظور از دانشگاه کلیه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده اند.

2) مقطع: منظور از مقطع در این دستورالعمل مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای است که به وسیله آزمون های سراسری دانشجو می پذیرند.

تبصره: تسهیلات این بخشنامه مشمول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دستیاری رشته های علوم پزشکی نیست.

3) دوره: منظور از دوره در این دستورالعمل دوره های تحصیلی روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیغام نور، پردیس خودگردان (بین الملل)، ظرفیت مازاد، نیمه حضوری، مجازی، مشترک و دوره های دانشگاه آزاد اسلامی است.

4) گروه آزمایشی: منظور از گروه آزمایشی یکی از پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری و یا گروه های آزمون های کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و جامع علمی - کاربردی است.

5) حدنصاب: حدنصاب نمره علمی لازم، برای انتقال 90 درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا است و تمامی شرایط و ضوابط آزمون (مانند بومی پذیری، سهمیه بندی، جنسیت و …) اعمال می گردد. پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران (رزمندگان، شاهد، جانبازان، آزاددگان، فرزندان و همسران خبرنگارانن) برای استفاده از این تسهیلات باید حدنصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب نمایند.

6) عضو هیئت علمی: اعضای هیئت علمی اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی (در دو حالت اخیر باید به هنگام بازنشستگی یا فوت حسب مورد شرایط لازم ذیل را داشته باشند) که مشمول این دستورالعمل هستند، عبارتند از:

الف) اعضای هیئت علمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تمامی اعضای هیئت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و یا پیمانی به شرط داشتن دو سال کار هیئت علمی به صورت پیمانی در صورتی که گزینش علمی و عمومی خبرنگارانن توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت صورت گرفته باشد.

تبصره: اعضای هیئت علمی مشمولین تعهدات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که فرآیند جذب را طی نموده و حکم هیئت علمی پیمانی با پایه 3 و بیشتر برای آنها صادر شده است، مشمول استفاده از این تسهیلات هستند.

ب) اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی: تمام اعضای هیئت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی این دانشگاه ها و مؤسسات در صورتی که گزینش علمی و عمومی خبرنگارانن توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت صورت گرفته باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه مرکزی را ارائه نمایند.

ج) اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی: تمامی اعضای هیئت علمی تمام وقت (حداقل 32 ساعته)، رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی یا پیمانی با شرط داشتن 2 سال سابقه کار هیئت علمی به صورت پیمانی تمام وقت در صورتی که گزینش علمی و عمومی خبرنگارانن توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت صورت گرفته باشد. ایشان باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه نمایند.

تبصره 1: سایر اعضای هیئت علمی به جز موارد تعریف شده در بندهای الف، ب و ج نمی توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده نمایند.

تبصره 2: اعضای هیئت علمی باید دقیقاً در زمان قبولی فرزند خود حائز شرایط استفاده از تسهیلات باشند، در غیراینصورت نمی توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

چنانچه بعد از اتمام مهلت استفاده از این تسهیلات (حداکثر یک ترم پس از اعلام نتایج داوطلبا) عضو هیئت علمی شرایط و ضوابط لازم جهت برخورداری از تسهیلات مربوط را کسب کند، نمی تواند از این تسهیلات برخوردار گردد.

7) دانشگاه مبدا و مقصد: منظور از دانشگاه مبدا، محلی است که داوطلب در آنجا قبول شده و دانشگاه مقصد، محلی است که داوطلب می خواهد به آنجا منتقل گردد.

ضوابط انتقال در آزمون سراسری

پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیئت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی حسب مورد با مشخص سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با ضوابط زیر انتقال بدهند.

انتقال هنگامی امکان پذیر است که داوطلب حدنصاب علمی را برای کدرشته محل مورد تقاضا دارا باشد و از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان گرایش و همان مقطع و همان گروه آزمایشی انجام می گردد.

ممنوعیت های انتقال در دستورالعمل تسهیلات

انتقال در دوره های مختلف طبق جدول شماره یک صورت می پذیرد و انتقال از نوبت دوم (شبانه) به روزانه، از مقطع پایین تر به مقطع بالاتر، از دوره های غیرحضوری، نیمه حضوری و مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه های غیردولتی وابسته به وزارتین (به جز رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می گردد) ممنوع است.

تذکر مهم: انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت) عضو هیئت علمی و در صورت عدم وجود رشته به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی امکان پذیر است.

تبصره 1: برای انتقال به رشته محل ها یا موسساتی که با شرایط خاصی دانشجو می پذیرد (مانند مؤسسات وابسته به سایر وزارتخانه ها) دارا بودن شرایط خاص رشته یا مؤسسه مقصد لازم است و تأیید شرایط مورد نظر با مؤسسه مقصد است.

تبصره 2: انتقال در یک شهر امکان پذیر نیست.

تبصره 3: اگر فرزند هیئت علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال به شهر محل خدمت والدین بنیاد، می تواند به دانشگاهی که حدنصاب آن را دارا است (ترجیحاً دانشگاه نزدیک تر به شهر محل خدمت انتقال یابد.

تبصره 4: انتقال پذیرفته شدگان دوره های مناطق محروم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه های خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده) باید استفاده از این تسهیلات ممنوع است.

تبصره 5: امکان معرفی به رشته محل های مناطق محروم، تربیت معلم، فرهنگیان، دارای تعهد خدمت و سهمیه خاص (مانند سهمیه مناطق زلزله زده و سیل زده و قانون برقرای عدالت آموزشی) وجود ندارد.

تبصره 6: با توجه به محدودیت ظرفیت و تقاضای زیاد، انتقال به رشته محل های واقع در استان تهران برای اعضای هیئت علمی که محل جغرافیایی محل خدمت آنها استان تهران نیست، امکان پذیر نیست.

تبصره 7: اعضای هیئت علمی بازنشسته یا فوت شده، محل سکونت برای اعضای هیئت علمی مأمور به خدمت یا مأمور به تحصیل، محل مأموریت در نظر گرفته می گردد. این افراد باید سند سکونت و حکم حداقل یکسال مأموریت را ارائه دهند.

تبصره 8: انتقال از رشته هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) پذیرش دانشجو انجام می گردد به رشته هایی که براساس آزمون پذیرش دانشجو صورت می پذیرد، ممنوع است.

دوره قبولی

دوره معرفی
روزانه

به همه دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می گردد)

شبانه (نوبت دوم)

به همه دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می گردد) به جز دوره روزانه

پیغام نور

پیغام نور
غیرانتفاعی

غیرانتفاعی - مجازی غیرانتفاعی

نیمه حضوری

نیمه حضوری

مجازی

مجازی
پردیس خودگردان - ظرفیت مازاد

پردیس خودگردان - ظرفیت مازاد - دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می گردد)

مشترک

مشترک

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی (در رشته محل هایی که پذیرش آنها توسط سازمان سنجش انجام می گردد)

پردیس خودگردان - ظرفیت مازاد

تسهیلات در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

تمام تسهیلات منظور شده در آزمون سراسری برای انتقال، در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد، در همان موسساتی که از این آزمون دانشجو می پذیرد با رعایت ضوابط فوق نیز وجود دارد.

دارا بودن شرایط خاص مؤسسه مقصد برای داوطلبان، الزامی است.

تسهیلات در آزمون جامع علمی - کاربردی

تمام تسهیلات منظور شده در آزمون سراسری برای انتقال، در آزمون جامع علمی - کاربردی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد، در همان موسساتی که از این آزمون دانشجو می پذیرد با رعایت ضوابط فوق نیز وجود دارد. دارا بودن شرایط خاص مؤسسه مقصد برای داوطلبان، الزامی است.

مدارک لازم مورد احتیاج برای چهار گروه اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم یا بهداشت، اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم یا بهداشت، اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه های شاهد، فنی حرفه ای، دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها و مؤسسات غیرانتفاعی و اعضای هیئت علمی رسمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی یا پیمانی تمام وقت با حداقل 2 سال سابقه کار به عنوان هیئت علمی پیمانی دانشگاه آزاد مشمول ارائه مدارک می شوند.

نحوه اجرای دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت علمی برای انتقال فرزند خود، اقدام به تهیه مدارک لازم نموده و حسب مورد به سامانه های مربوطه سازمان سنجش آموزش کشور (برای رشته محل هایی که پذیرش آن توسط سازمان سنجش صورت گرفته است) یا مرکز سنجش و پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (برای رشته محل هایی که پذیرش آن توسط دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است) مراجعه می نماید.

برای اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل و جلوگیری از بروز مسائل مختلف برای اساتید به توضیح زیر عمل می گردد:

1) پذیرفته شدگان آزمون سراسری: پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، عضو هیئت علمی اقدام به تهیه مدارک لازم نموده و اسکن آنها را نیز تهیه می نماید. سپس به وسیله سامانه اینترنتی مربوطه اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک می نماید.

نتیجه آنالیز به وسیله سامانه به متقاضی اعلام می گردد. پس از صدور معرفی نامه داوطلب بر اساس برنامه زمانی که به وسیله سامانه اعلام می گردد باید با اصل مدارک برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه کند.

تبصره: انتقال به دانشگاه های واقع در شهر تهران؛ فقط برای اعضای هیئت علمی که محل جغرافیایی خدمت آنها استان تهران است و یا مشمول تبصره 8 بند 2 با محل سکونت یا محل مأموریت استان تهران هستند، امکان پذیر است و در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل خواهان انتقال به یکی از دانشگاه های شهر تهران باشند و سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل را دارا باشد به ترتیب زیر عمل می گردد:

سازمان سنجش پس از اخذ کلیه تقاضاها با توجه به ظرفیت هر یک از کدرشته محل ها در دانشگاه های مختلف شهر تهران در همان دوره و رشته بر اساس نمره کل اکتسابی در زیر گروه مربوطه در آزمون و محل خدمت عضو هیئت علمی نسبت به توزیع داوطلبان در بین دانشگاه هایی که آن رشته را دارند اقدام می نماید.

در صورت عدم وجود ظرفیت امکان معرفی داوطلب وجود ندارد. فرزند عضو هیئت علمی در صورتی که واجد شرایط باشد به صورت مازاد ظرفیت به دانشگاه معرفی می گردد و برای معرفی به دانشگاه محل خدمت والدین خود اولویت دارد.

2) پذیرفته شدگان آزمون های کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و دانشگاه جامع علمی کاربردی: باید مدارک لازم را به صورت حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کند.

3) پذیرفته شدگانی که نتایج آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می گردد: دانشگاه آزاد اسلامی موظف است نسبت به انتقال پذیرفته شدگان آن دانشگاه که نتایج آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می گردد بر اساس این دستورالعمل اقدام کند.

پس از اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت علمی برای انتقال فرزند خود که در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده است اقدام تهیه مدارک لازم نموده و به مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد مراجعه می نماید.

نکات مهم دستورالعمل

استفاده از مفاد این دستورالعمل فقط برای یکبار به ازای هر بار قبولی در آزمون مجاز است و حداکثر تا انتها ترم اول امکان پذیر است. پس از تهیه معرفی نامه مربوط، تغییر کد محلی که داوطلب به آن معرفی شده است، امکان پذیر نیست.

انتقال در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده ننموده باشد.

داوطلبی که در رشته های دارای شرایط خاص مربوط به نهادها یا رشته های نیمه متمرکز که دارای تعهد خدمت بوده پذیرفته شده باشد، در صورت موافقت نهاد مذکور و داشتن شرایط می تواند انتقال دهد.

فرزند عضو هیات علمی که توسط این آیین نامه به یک دانشگاه انتقال می یابد در صورتی که بخواهد با استفاده از سایر آیین نامه به دانشگاه دیگری انتقال دهد باید حد نصاب لازم برای انتقال را داشته باشد.

تسهیلات این بخشنامه منحصرا مختص فرزندان اعضای هیات علمی است و افراد تحت تکفل (غیر از فرزند) یا تحت قیومیت ایشان نمی توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

فرزندان اعضای هیات علمی که مشمول استفاده از آیین نامه های دیگری نیز هستند فقط می توانند از یکی از آیین نامه ها استفاده نمایند.

دانشگاه ها یا واحدهای دانشگاهی موظف هستند از فرزندان اعضای هیات علمی که بر اساس این دستورالعمل حسب مورد از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می شوند، ثبت نام به عمل آورند.

دانشگاه مقصد موظف است اصل مدارک داوطلبان را با تصاویر و فایل اطلاعات ارسال شده بر روی پرتال سازمان سنجش آموزش کشور تطبیق داده و در صورت تایید نسبت به ثبت نام آنها اقدام کند. در صورت وجود هرگونه مغایرت در مدارک، امکان ثبت نام توسط دانشگاه وجود ندارد و مرابطط توسط دانشگاه جهت آنالیز به سازمان سنجش اعلام می گردد.

هیچ کدام از داوطلبانی که با استفاده از این تسهیلات حسب مورد توسط سازمان سنجش یا دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی معرفی می شوند احتیاج به ثبت نام در دانشگاه مبدا ندارند و به صورت مستقیم به دانشگاه مقصد مراجعه می نمایند و دانشگاه مقصد باید از آنها ثبت نام به عمل آورد و اخذ شهریه از معرفی شدگان دوره روزانه در دانشگاه مبدا و مقصد و در دانشگاه مبدا در تمامی دوره ها ممنوع است.

به منظور اجرای بهینه دستورالعمل و ایجاد وحدت رویه وزارتخانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی صرفا در قالب این دستورالعمل اقدام می نمایند و شورای سنجش و پذیرش بر اجرای مصوبه و دستورالعمل اجرایی آن، نظارت و در مورد انطباق عملکرد دستگاه ها با آن تصمیم گیری می نماید که این تصمیمات برای کلیه دستگاه ها لازم الاجرا است.

4084/

نماشو: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.

bestcanadatours.com: https://bestcanadatours.com، تور ارزان کانادا، ویزای تضمینی مولتی کانادا، ویزای مولتی 5 ساله کانادا

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 24 مرداد 1400 گردآورنده: persinablog.ir شناسه مطلب: 5218

به "جزئیات تسهیلات جدید فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات تسهیلات جدید فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید