کشتی فرنگی

نجاتی هم به نیمه نهایی رسید، محمدهادی ساروی حذف شد

به گزارش خبرنگاران، پیکارهای سه وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز شد که طی آن نمایندگان اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم کشورمان به میدان رفتند. در وزن 60 کیلوگرم علیرضا نجاتی مقابل سرافیموف از بلغارستان با نتیجه سه...

23 مهر 1398

اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان برگزار می گردد

اردوی تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان برای حضور در رقابت های جهانی استونی برگزار می گردد.

11 شهریور 1398