شطرنج

معرفی نمایندگان شطرنج ایران در رقابت های سریع و برق آسای دنیا

نمایندگان ایران در رقابت های شطرنج سریع و برق آسای دنیا معرفی شدند.

21 اردیبهشت 1398